Ο αρθρικός χόνδρος είναι ένας μαλακός, λείος ιστός που καλύπτει τις ενδαρθρικές επιφάνειες των οστών και συμβάλλει καθοριστικά στην ομαλή λειτουργία των αρθρώσεων και την απορρόφηση και κατανομή των φορτίων που δέχονται καθημερινά οι αρθρώσεις.

Λόγω της περιορισμένης επουλωτικής ικανότητας του χόνδρου, οι χόνδρινες βλάβες αποτελούν ακόμη και σήμερα ένα δυσεπίλυτο πρόβλημα για τους ασθενείς. Η ανεπαρκής δε αντιμετώπιση των χόνδρινων βλαβών σε νέους ανθρώπους πέραν των βραχυπρόθεσμων ενοχλήσεων και περιορισμών θα οδηγήσουν σε περαιτέρω εκφύλιση και φθορά των αρθρικών επιφανειών και τελικά την εγκατάσταση οστεοαρθρίτιδας.

Διακρίνουμε τις τραυματικές χόνδρνες βλάβες από τις μη τραυματικές συνεπεία διαταραχής αιμάτωσης του υποχόνδριου ιστού (διαχωριστική οστεοχονδρίτδα, οστεονέκρωση).

Οι τραυματικές χόνδρινες βλάβες είναι συνήθως συνέπεια οξέως η επαναλαμβνομένων τραυματισμών των αρθρικών επιφανειών αθλητών, νέων ατόμων με υψηλό επίπεδο δραστηριοτήτων με αποτέλεσμα την σύνθλιψη ή ακόμη και την απόσπαση τμημάτων χόνδρου. Συχνά συνοδεύονται και από άλλες ενδαρθρικές βλάβες (ρήξη μηνίσκου, ρήξη προσθίου ή οπισθίου χιαστού συνδέσμου του γόνατος, ρήξη τενόντων ή επιχειλίου χόνδρου του ώμου και του ισχίου).

Μεμονωμένες χόνδρινες βλάβες μπορεί να εκδηλώνονται με άτυπα συμπτώματα και η κλινική αλλά και απεικονιστική διάγνωση πολλές φορές είναι δύσκολη. Συχνά οι ασθενείς αναφέρουν επαναλαμβανόμενους υδράρθρους (πρήξιμο του γόνατος). Σπανιότερα σημειώνεται κλείδωμα (block) του γόνατος, λόγω παρεμβολής ελεύθερων οστεοχόνδρινων τεμαχίων μεταξύ των αρθρικών επιφανειών.

Οι απλές ακτινογραφίες σπάνια αναδεικνύουν χόνδρινες βλάβες ενώ η μαγνητική τομογραφία νέας τεχνολογίας με ειδικό πρόγραμμα επεξεργασίας μπορεί να αναδείξει ακόμη και μικρότερες χόνδρινες βλάβες. (Εικόνα 1,2)

 

Εικόνα 1      Εικόνα 2 

 

Η αντιμετώπιση των χόνδρινων βλαβών εξαρτάται από την έκταση των βλαβών, την εντόπιση (φορτιζόμενη-μη φορτιζόμενη επιφάνεια), την ηλικία των ασθενών και την κλινική επίπτωση στους ασθενείς.

Μικρές βλάβες σε μεγαλύτερες ηλικίες με ήπια συμπτώματα και ήπιους περιορισμούς μπορεί να αντιμετωπισθούν αρχικά συντηρηρτικά. Η συντηρητική θεραπεία συνίσταται σε αποφόρτιση του πάσχοντος άκρου, μείωση του βαθμού των δραστηριοτήτων, παγοθεραπεία, φυσιοθεραπεία καθώς και η χορήγηση φαρμακευτικών σκευασμάτων χωρίς να έχει τεκμηριωθεί βιβλιογραφικά η ευεργετική δράση οποιουδήποτε φαρμακευτικού σκευάσματος η συμπληρώματος διατροφής. Συμπληρωματικά μπορεί κανείς να ακολουθήσει ενέσιμη θεραπεία χρησιμοποιώντας ενέσεις υαλουρονικού οξέως ή άλλες βιολογικές θεραπείες με αυτόλογα αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.

Οι μεγαλύτερες χόνδρινες βλάβες σε νέους ασθενείς με υψηλό βαθμό δραστηριοτήτων και σημαντικές ενοχλήσεις και περιορισμούς πρέπει να αντιμετωπίζονται χειρουργικά. Οι χειρουργικές επιλογές είναι συνάρτηση της έκτασης και του βάθους της τραυματισμένης επιφάνειας του χόνδρου. Σε μικρές επιφανειακές βλάβες μια αρθροσκοπική νεαροποίηση (καθαρισμός) με συνοδό ομαλοποίηση της επιφάνειας μπορεί να είναι αρκετή. (Βίντεο 1)

 Σε μεγαλύτερες και βαθύτερες χόνδρινες βλάβες εφαρμόζεται η τεχνική των μικροκαταγμάτων (microfractures). Τα μικροκατάγματα γίνονται αρθροσκοπικά με ειδικά εργαλεία αφού προηγουμένως καθαριστεί η περιοχή της βλάβης έως τα υγιή όρια (Βίντεο 2).

 

 

Τα μικροκατάγματα έχουν ως αποτέλεσμα την δημιουργία στρώματος "ψευδο"χόνδρου υποδιέστερων ιδιοτήτων του υγιούς χόνδρου όπως φαίνεται στον ίδιο ασθενή 6 μήνες μετά την πρώτη επέμβαση (βίντεο 3).

 


Σε βαθύτερες οστεοχόνδρινες βλάβες χρησιμοποιούμε κυλίνδρους οστεοχόνδρινων μοσχευμάτων που λαμβάνονται με ειδικά εργαλεία από μη φορτιζόμενη επιφάνεια του ίδιου γόνατος και τοποθετούνται στην περιοχή της βλάβης (mosaicplasty).

Σε μεγαλύτερης εκτάσεως βλάβες σε νέους ασθενείς η ιδανικότερη επιλογή με τα καλύτερα αποτελέσματα είναι η μεταμόσχευση αυτόλογων χονδροκυττάρων. Η τεχνική αυτή απαιτεί δύο επεμβάσεις.

Στην πρώτη αρθροσκόπηση εκτιμάται η βλάβη και λαμβάνεται βιοψία αρθρικού χόνδρου, η οποία αποστέλλεται σε ειδικό κέντρο του εξωτερικού για να καλλιεργηθεί. Μετά από ένα μήνα περίπου εμφυτεύονται τα καλλιεργημένα χονδροκύτταρα στο πάσχων τμήμα της άρθρωσης. Η πρώτη αρθροσκοπική εμφύτευση αυτόλογων καλλιεργημένων χονδροκυττάρων (MACI, Genzyme) στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε από τον ιατρό Αναστάσιο Τόκη στο Νοσοκομείο Metropolitan (βίντεο 4).

 Παρά τα πολύ καλά αποτελέσματα, η τεχνική δεν είναι πλέον διαθέσιμη στην Ευρώπη λόγω του πολύ υψηλού κόστους. Σήμερα λοιπόν σε μεγάλης έκτασης χόνδρινες βλάβες σε νέους ανθρώπους συνδυάζουμε την τεχνική των μικροκαταγμάτων (microfractures) ή νανοκαταγμάτων (nanofractures) με κάλυψη της τραυματισμένης περιοχής με βιολογική μεμβράνη και εμφύτευση χονδροκυττάρων ή βλαστοκυττάρων (βίντεο 5). Η τεχνική αυτή γίνεται αρθροσκοπικά σε ένα χειρουργείο, δεν απαιτεί παραμονή στο νοσοκομείο και ακολουθείται από αυστηρό πρόγραμμα αποκατάστασης.

 Θα πρέπει να σημειωθεί πως σε όλες τις πειπτώσεις θα πρέπει να διορθώνονται ταυτόχρονα συνοδές βλάβες (συνδεσμική αστάθεια, κακώσεις μηνίσκων, διαταραχή του μηχανικού άξονα). Χωρίς την αντιμετώπιση αυτών των συνοδών κακώσεων, οποιαδήποτε τεχνική κι αν χρησιμοποιηθεί, είναι καταδικασμένη σε αποτυχία.

Αρχική
Σχετικά με μας
Ορθοπαιδικός Χειρουργός
Ο Γιατρός στο Χειρουργείο
Συνεργάτες
Το κέντρο
Ιατρικές Υπηρεσίες
Αρθροσκοπική Χειρουργική
Αρθροσκόπηση Ώμου
Αποκατάσταση Ρήξεων Στροφικού Πετάλου
Αποκατάσταση Πρόσθιας Αστάθειας Ώμου (Βλάβη Bankart)
Αποκατάσταση Οπισθιας Αστάθειας Ώμου
Ακρωμιοπλαστική
Αποκατάσταση Βλαβών Επιχειλίου Χόνδρου (Βλάβη Slap)
Τενοντόδεση Δικεφάλου
Αφαίρεση Περιφερικής Κλείδας
Αφαίρεση Επασβεστώσεων Στροφικού Πετάλου
Αρθροσκόπηση Γόνατος
Πλαστική Προσθίου Χιαστού Συνδέσμου
Πλαστική Οπισθίου Χιαστού Συνδέσμου
Μερική Μηνισκεκτομή
Συρραφή Μηνίσκου
Μεταμόσχευση Μηνίσκου
Μεταμόσχευση Χονδροκυττάρων
Πλαστική Έσω Επιγονατιδομηριαίων Συνδέσμων (MPFL)
Πλαστική Οπίσθιας Έξω Γωνίας
Αναθεώρηση Προσθίου Χιαστού Συνδέσμου
Αναθεώρηση Οπισθίου Χιαστού Συνδέσμου
Αρθροσκόπηση Ισχίου
Αποκατάσταση Ρήξης Επιχειλίου Χόνδρου
Αποκατάσταση Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης
Αρχόμενη Οστεοαρθρίτιδα
Αφαίρεση Ελεύθερων Σωμάτων
Χόνδρινες Βλάβες Ισχίου
Υμενική Χονδρομάτωση
Αρθροσκόπηση Ποδοκνημικής
Χόνδρινες Βλάβες Ποδοκνημικής
Σύνδρομο Πρόσκρουσης Ποδοκνημικής
Αρθροσκόπηση Πηχεοκαρπικής
Ενδοσκοπική Αντιμετώπιση Συνδρόμου Καρπιαίου Σωλήνα
Ρήξη Τρίγωνου Χόνδρου
Διάσταση Σκαφομηνοειδούς
Αρθροσκόπηση Αγκώνα
Αντιμετώπιση Έξω Επικονδυλίτιδας
Αφαίρεση Ενδαρθρικών Σωμάτων
Αθλητιατρική
Ιατρός Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου
Ιατρός Ομάδας Μπάσκετ Νέας Κηφισιάς
Ιατρική Κάλυξη Αθλητικών Ομάδων
Προληπτικός Ιατρικός Έλεγχος Αθλητών
Ρομποτική Ορθοπαιδική Χειρουργική
Ρομποτική Αρθροπλαστική Γόνατος
Ρομποτική Αρθροπλαστική Ισχίου
Τραυματιολογία
Επανορθωτική Χειρουργική
Αρθροπλαστική Ισχίου
Path Αρθοπλαστική Ισχίου
Super Path Αρθροπλαστική Ισχίου
Ρομποτική Αρθροπλαστική Ισχίου
Αναθεώρηση Αρθροπλαστικής Ισχίου
Ολική Αρθροπλαστική Ισχίου
Αρθροπλαστική Γόνατος
Ρομποτική Αρθροπλαστική Γόνατος
MIS Αρθροπλαστική Γόνατος
Αναθεώρηση Αρθροπλαστικής Γόνατος
Ολική αρθροπλαστική γόνατος με σύστημα πλοήγησης PIXEE ΚΝΕΕ+
Αρθροπλαστική Ώμου
Αρθροπλαστική Επιφανείας
Ημιολική Αρθροπλαστική Ώμου
Ολική Αρθροπλαστική Ώμου
Ανάστροφη Ολική Αρθροπλαστική Ώμου
Υπερηχογράφημα Μυοσκελετικού
Πελματογράφημα
Παθήσεις
Ώμος
Ρήξη Στροφικού Πετάλου
Ρήξη Υπερακανθίου Τένοντα
Ρήξη Υποπλατίου Τένοντα
Ρήξη Υπακανθίου Τένοντα
Μαζική Ρήξη Στροφικού Πετάλου
Ασβεστοποιός Τενοντίτιδα Στροφικού Πετάλου
Αστάθεια - Εξάρθρημα Ώμου
Πρόσθια Αστάθεια Ώμου
Οπίσθια Αστάθεια Ώμου
Αστάθεια Πολλαπλών Κατευθύνσεων
Βλάβες άνω Επιχειλίου Χόνδρου (Slap Lesion)
Σύνδρομο Υπακρωμιακής Προστριβής
Ρήξη Τένοντα της Μακράς Κεφαλής του Δικεφάλου
Εξάρθρημα της Ακρωμιοκλειδικής Άρθρωσης
Παγωμένος Ώμος
Τενοντίτιδα Ώμου
Τενοντίτιδα Υπερακανθίου
Τενοντίτιδα της Μακράς Κεφαλής του Δικεφάλου
Κατάγματα Ώμου
Υποκεφαλικό Κάταγμα Βραχιονίου
Κάταγμα της Ωμογλήνης
Κάταγμα της Κλείδας
Οστεοαρθρίτιδα Ώμου
Αρθρίτιδα Γληνοβραχιωνίου Άρθρωσης
Αρθρίτιδα Ακρωμιοκλειδικής Άρθρωσης
Αρθρίτιδα από Ρήξη Στροφικού Πετάλου (Cuff Arthropathy)
Γόνατο
Ρήξη Συνδέσμων του Γόνατος
Ρήξη Προσθίου Χιαστού Συνδέσμου
Ρήξη Οπισθίου Χιαστού Συνδέσμου
Ρήξη Έσω Πλαγίου Συνδέσμου
Ρήξη Έξω Πλαγίου Συνδέσμου
Ρήξη Έσω Επιγονατιδομηριαίου Συνδέσμου (MPFL)
Ρήξη Μηνίσκου
Ρήξη Έσω Μηνίσκου
Ρήξη Έξω Μηνίσκου
Μεταμόσχευση Μηνίσκου
Χόνδρινες Βλάβες Γόνατος
Τραυματικές Χόνδρινες Βλάβες Γόνατος
Διαχωριστική Οστεοχονδρίτιδα Γόνατος
Εξάρθρημα - Αστάθεια Επιγονατίδας
Σύνδρομο Υμενικής Πτυχής
Οστεοαρθρίτιδα Γόνατος
Οστεοαρθρίτιδα Έσω Διαμερίσματος του Γόνατος
Οστεοαρθρίτιδα Έξω Διαμερίσματος του Γόνατος
Οστεοαρθρίτιδα Επιγονατιδομηριαίας Άρθρωσης
Οστεονέκρωση Γόνατος
Ισχίο
Μηροκοτυλιαία Πρόσκρουση
Ρήξη Επιχειλίου Χόνδρου Ισχίου
Χόνδρινες Βλάβες Ισχίου
Ρήξη Στρογγύλου Συνδέσμου
Οστεοαρθρίτιδα Ισχίου
Οστεονέκρωση Ισχίου
Ορογονοθηλακίτιδα Μείζονος Τροχαντήρα (Τροχαντηρίτιδα)
Κροτούν Ισχίο (Snapping Hipp)
Ποδοκνημική
Διάστρεμμα Ποδοκνημικής
Αστάθεια Ποδοκνημικής
Ρήξη Αχιλλείου Τένοντα
Τενοντίτιδα Αχιλλείου Τένοντα
Άκανθα Πτέρνες
Εξάρθρημα Περονιαίων Τενόντων
Χόνδρινες Βλάβες Ποδοκνημικής
Κατάγματα Ποδοκνημικής
Κάταγμα Έξω Σφυρού
Κάταγμα Έσω Σφυρού
Αμφισφύριο Κάταγμα
Τρισφύριο Κάταγμα
Πηχεοκαρπική
Σύνδρομο Καρπιαίου Σωλήνα
Τενοντοελυτρίτιδα de Quervain
Ρήξη Τρίγωνου Χόνδρου
Κατάγματα Πηχεοκαρπικής
Κάταγμα Περιφερικής Κερκίδας
Κάταγμα Σκαφοειδούς
Διάσταση Σκαφομηνοειδούς
Αγκώνας
Επικονδυλίτιδα
Έξω Επικονδυλίτιδα (Tennis Elbow)
Έσω Επικονδυλίτιδα
Περιφερική Ρήξη Δικεφάλου
Ωλένια Νευρίτιδα
Κατάγματα Αγκώνα
Κάταγμα Κεφαλής Κερκίδας
Κάταγμα Ωλεκράνου
Υπερκονδύλια Κατάγματα Βραχιονίου
Εξάρθρημα Αγκώνα
Άκρα Χείρα
Τενοντοελυτρίτιδα Καμπτήρων
Εκτινασσόμενος Δάκτυλος (Trigger Finger)
Εκτινασσόμενος Αντίχειρας (Trigger Thumb)
Αρθρίτιδα Βάσης Αντίχειρα
Ρήξη Τενόντων
Κατάγματα Άκρας Χείρας
Κατάγματα Μετακαρπίων
Κατάγματα Φαλάγγων
Άκρο Πόδι
Βλαισός Μέγας Δάκτυλος (Hallux Valgus)
Πτώση Μετατασίων
Νεύρωμα Morton
Είσφυση Όνυχος
Σφυροδακτυλία
Κάταγμα Βάσης Πέμπτου Μεταταρσίου (Jones)
Ενημέρωση
Νέα
Συνέδρια
Videos
Επιστημονική Έρευνα
Δημοσιεύσεις
Επικοινωνία

Arhroscopy Center